Słownik

diagram rybiej ości: Patrz diagram przyczynowo – skutkowy.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


fishbone diagram: See cause-effect diagram

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]