Słownik

diagram rybiej ości: Patrz diagram przyczynowo – skutkowy.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

fishbone diagram: See cause-effect diagram

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]