Słownik

diagram stanów: Diagram, który przedstawia stany, jakie moduł lub system może przyjąć oraz pokazuje zdarzenia lub okoliczności, które powodują zmiany stanów i/lub wynikają z tych zmian. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

state diagram: A diagram that depicts the states that a component or system can assume, and shows the events or circumstances that cause and/or result from a change from one state to another. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]