Słownik

dojrzałość: (1) Zdolność utrzymania przez organizację skuteczności oraz efektywności w realizowanych przez nią procesach i stosowanych praktykach. Patrz także Model Dojrzałości Organizacyjnej(CMM),, Model Dojrzałości Testów (TMM).

(2) Zdolność oprogramowania do uniknięcia awarii jako rezultatu defektów. [ISO 9126]. Patrz także niezawodność.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

maturity: (1) The capability of an organization with respect to the effectiveness and efficiency of its processes and work practices. See also Capability
Maturity Model, Test Maturity Model.

(2) The capability of the software product to avoid failure as a result of defects in the software. [ISO 9126] See also reliability.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]