Słownik

dokładność: Zdolność oprogramowania do zapewnienia właściwych lub uzgodnionych rezultatów lub efektów z wymaganym poziomem precyzji [ISO 9126]. Patrz także testowanie funkcjonalne.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

accuracy: The capability of the software product to provide the right or agreed results or effects with the needed degree of precision [ISO 9126]. See also functional testing.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]