Słownik

dopasowanie: Zdolność oprogramowania do dostarczenia odpowiedniego zestawu funkcji dla określonych zadań i celów użytkownika. [ISO 9126] Patrz także funkcjonalność.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


suitability: The capability of the software product to provide an appropriate set of functions for specified tasks and user objectives. [ISO 9126] See also functionality.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]