Słownik

doskonalący proces testowy: Osoba wprowadzająca udoskonalenia w procesie testowym zgodnie z planem doskonalenia testów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


test process improver: A person implementing improvements in the test process based on a test improvement plan.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]