Słownik

doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania: (ang. Software Process Improvement SPI) Program czynności zaprojektowanych w celu poprawy wydajności i dojrzałości procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji oraz wyniki tego programu. [wg CMMI]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

Software Process Improvement: A program of activities designed to improve the performance and maturity of the organization’s software processes and the results of such a program. [After CMMi]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]