Słownik

drzewo klasyfikacji: Drzewo obrazujące hierarchiczną zależność podzbiorów równoważności używane do projektowania przypadków testowych metodą drzewa klasyfikacji. Patrz także metoda drzewa klasyfikacji.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

classification tree; a tree showing equivalence partition hierarchy ordered, which is used to design test cases in the classification tree method. See also classification tree method.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]