Słownik

dynamiczne porównywanie: Porównywanie oczekiwanych i rzeczywistych rezultatów podczas wykonywania testów, na przykład za pomocą narzędzi do automatyzacji testów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

dynamic comparison: Comparison of actual and expected results, performed while the software is being executed, for example by a test execution tool.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]