Słownik

dyrektor testów: Menedżer wyższego szczebla zarządzający kierownikami testów. Patrz także kierownik testów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

test director: A senior manager who manages test managers. See also test manager.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]