Słownik

działanie (IDEAL): faza w modelu IDEAL, podczas której ulepszenia są opracowywane, wdrażane i stosowane w organizacji. Faza „działanie” składa się z następujących czynności: tworzenie rozwiązania, wdrożenie pilotowe/ testowe rozwiązania, ulepszenie rozwiązania, pełne wdrożenie rozwiązania. Patrz także IDEAL.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

acting (IDEAL): The phase within the IDEAL model where the improvements are developed, put into practice, and deployed across the organization. The acting phase consists of the activities: create solution, pilot/test solution, refine solution and implement solution. See also IDEAL.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]