Słownik

dziedzina: Zbiór, z którego wybierane są wartości wejścia lub wyjścia. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

domain: The set from which valid input and/or output values can be selected. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]