Słownik

dziedzina danych wyjściowych: Zbiór wszystkich możliwych wartości wyjściowych. Patrz także dziedzina. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

output domain: The set from which valid output values can be selected. See also domain. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]