Słownik

Dziki wskaźnik: Wskaźniki które wskazują ważne obiekty odpowiadającego typu, lub do wyróżnionych wskaźników pustych (null) w językach, które to umożliwiają.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

wild pointer: Pointers that do point to a valid object of the appropriate type, or to a distinguished null pointer value in languages which support this.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]