Słownik

efekt testu: Zbiór kryteriów wyjścia.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test target: A set of exit criteria.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]