Słownik

efektywność: Zdolność oprogramowania do zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajności, relatywnie do ilości zużytych zasobów, w określonych warunkach. [ISO 9126]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

efficiency: The capability of the software product to provide appropriate performance, relative to the amount of resources used under stated conditions. [ISO 9126]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]