Słownik

element konfiguracji: Zestaw składający się ze sprzętu, oprogramowania lub ich obu, który jest poddany zarządzaniu konfiguracją i traktowany jako pojedynczy byt w procesie zarządzania konfiguracją.[IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

configuration item: An aggregation of hardware, software or both, that is designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]