Słownik

element testowy: Pojedynczy element, który należy przetestować. Na ogół jest jeden przedmiot testów i wiele elementów testowych. Patrz także przedmiot testów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test item: The individual element to be tested. There usually is one test object and many test items. See also test object.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]