Słownik

emulator: Urządzenie, program komputerowy lub system, który przyjmuje takie same wejścia i generuje takie same wyjścia jak dany system. [IEEE 610]. Patrz również symulator.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

emulator: A device, computer program, or system that accepts the same inputs and produces the same outputs as a given system. [IEEE 610] See also simulator.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]