Słownik

estymacja trzypunktowa: Metoda estymacji testów wykorzystująca oszacowane wartości dla “najlepszego przypadku”, “najgorszego przypadku” i “najbardziej prawdopodobnego przypadku” w sprawie którą oceniamy, by zdefiniować poziom pewności otrzymanego wyniku estymacji

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

three point estimation: A test estimation method using estimated values for the “best case”, “worst case”, and “most likely case” of the matter being estimated, to define the degree of certainty associated with the resultant estimate

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]