Słownik

etap testów: Patrz poziom testów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

test stage: See test level.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]