Słownik

etap testów: Patrz poziom testów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


test stage: See test level.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]