Słownik

ewaluacja: Patrz testowanie.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

evaluation: See testing.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]