Słownik

ewaluacja: Patrz testowanie.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


evaluation: See testing.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]