Słownik

faza testów: Wyróżniony zbiór aktywności testowych zebrany w podlegającą zarządzaniu fazę projektu, np. wykonanie testów na jakimś poziomie testów. [Gerrard]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test phase: A distinct set of test activities collected into a manageable phase of a project, e.g. the execution activities of a test level. [After Gerrard]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]