Słownik

faza wykonania testu: Okres w cyklu tworzenia oprogramowania, w trakcie którego moduły oprogramowania są wykonywanie, a samo oprogramowanie jest oceniane w celu zdecydowania czy wymagania zostały spełnione. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test execution phase: The period of time in a software development life cycle during which the components of a software product are executed, and the software product is evaluated to determine whether or not requirements have been satisfied. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]