Słownik

faza wymagań: Przedział czasu w cyklu życia oprogramowania, podczas którego wymagania na oprogramowanie są zbierane i dokumentowane.[IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

requirements phase: The period of time in the software life cycle during which the requirements for a software product are defined and documented. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]