Słownik

funkcjonalność: Zdolność oprogramowania do zapewnienia funkcji odpowiadających zdefiniowanym i przewidywanym potrzebom, gdy oprogramowanie jest używane w określonych warunkach. [ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

functionality: The capability of the software product to provide functions which meet stated and implied needs when the software is used under specified conditions. [ISO 9126] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]