Słownik

gałąź: Podstawowy blok, który może zostać wybrany do wykonania na podstawie konstrukcji programistycznej, która daje możliwość wybrania jednej z dwóch lub większej ilości ścieżek np. case, jump, go to, if-then-else.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

branch: A basic block that can be selected for execution based on a program construct in which one of two or more alternative program paths is available, e.g. case, jump, go to, if-then-else.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]