Słownik

generator testu: Patrz narzędzie do przygotowywania danych testowych.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


test generator: See test data preparation tool.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]