Słownik

generator testu: Patrz narzędzie do przygotowywania danych testowych.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

test generator: See test data preparation tool.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]