Słownik

gęstość błędów: liczba usterek znalezionych w module lub systemie przypadająca na jednostkę wielkości modułu lub systemu (wyrażoną za pomocą standardowej miary oprogramowania, np. w liniach kodu, liczbie klas, punktach funkcyjnych)

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

defect density: The number of defects identified in a component or system divided by the size of the component or system (expressed in standard measurement terms, e.g. lines-of-code, number of classes or function points).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]