Słownik

gęstość usterek: Patrz gęstość błędów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]


fault density: See defect density.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]