Słownik

gęstość usterek: Patrz gęstość błędów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

fault density: See defect density.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]