Słownik

główny oceniający (asesor): Osoba, która kieruje procesem oceny. W pewnych przypadkach, np. w CMMI oraz TMMi, gdy dokonywana jest formalna ocena, główny oceniający musi być akredytowany i formalnie przeszkolony.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

lead assessor: The person who leads an assessment. In some cases, for instance CMMi and TMMi when formal assessments are conducted, the lead assessor must be accredited and formally trained.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]