Słownik

główny plan testów: Plan testów, który odnosi się do wielu poziomów testów. Patrz także plan testów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

master test plan: A test plan that typically addresses multiple test levels. See also test plan.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]