Słownik

graf przyczynowo-skutkowy: Graficzna reprezentacja wejść i/lub bodźców (przyczyn) z odpowiadającymi im wyjściami (efektami), które mogą być wykorzystane do zaprojektowania przypadków testowych.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

cause-effect graph: A graphical representation of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs (effects), which can be used to design test cases.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]