Słownik

graf wywołań: Abstrakcyjna reprezentacja przedstawiająca odwołania pomiędzy procedurami i funkcjami w programie.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

call graph: An abstract representation of calling relationships between subroutines in a program.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]