Słownik

grupa zajmująca się procesem testowym: Zespół specjalistów (od testów), którzy ułatwiają zdefiniowanie, pielęgnowanie i poprawianie procesu testowego używanego w organizacji. [wg CMMI]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

Test Process Group: A collection of (test) specialists who facilitate the definition, maintenance, and improvement of the test processes used by an organization. [After CMMI]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]