Słownik

harmonogram testów: Lista aktywności, zadań lub zdarzeń z procesu testowego, określająca ich zamierzoną datę rozpoczęcia i zakończenia i/lub czas, oraz ich współzależności.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test schedule: A list of activities, tasks or events of the test process, identifying their intended start and finish dates and/or times, and interdependencies.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]