Słownik

harmonogram wykonania testów: Schemat wykonania procedur testowych.

Uwaga: Procedury testowe są zawarte w planie wykonania testów, w ich kontekście i w kolejności, w jakiej mają być wykonane.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

test execution schedule: A scheme for the execution of test procedures.

Note: The test procedures are included in the test execution schedule in their context and in the order in which they are to be executed.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]