Słownik

hiperłącze: Wskaźnik w dokumencie elektronicznym, który stanowi odwołanie do innego dokumentu elektronicznego.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

hyperlink: A pointer with a web page that leads to the other web pages.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]