Słownik

IDEAL: Model doskonalenia organizacji, który może być wykorzystywany jako mapa drogowa przy rozpoczynaniu, planowaniu i wdrażaniu ulepszeń. Nazwa modelu IDEAL jest akronimem od angielskich nazw pięciu faz opisywanych przez model: rozpoczęcie (ang. initializing), diagnozowanie (ang. diagnosis), ustanawianie (ang. establishing), działanie (ang. acting) oraz uczenie się (ang. learning).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

IDEAL: An organizational improvement model that serves as a roadmap for initiating, planning, and implementing improvement actions. The IDEAL model is named for the five phases it describes: initiating, diagnosing, establishing, acting, and learning

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]