Słownik

identyfikacja konfiguracji: Element zarządzania konfiguracją składający się z wyboru elementów konfiguracji, z których ma składać się system oraz zapisu ich funkcjonalnych i fizycznych właściwości w dokumentacji technicznej [patrz IEEE610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

configuration identification: An element of configuration management, consisting of selecting the configuration items for a system and recording their functional and physical characteristics in technical documentation. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]