Słownik

implementacja testów: Proces projektowania i nadawania priorytetów procedurom testowym, tworzenie danych testowych i, opcjonalnie, przygotowywania jarzma testowego, pisania automatycznych skryptów testowych; infrastruktury testowej: organizacyjnych artefaktów potrzebnych do wykonania testów składających się ze środowisk testowych narzędzi testowych, wyposażenia biurowego i procedur postępowania; danych testowych: danych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł przez obiekty testowe podczas wykonywania testów. Zewnętrznym źródłem może być sprzęt, oprogramowanie lub człowiek.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

test implementation: The process of developing and prioritizing test procedures, creating test data and, optionally, preparing test harnesses and writing automated test scripts, test infrastructure: the organizational artifacts needed to perform testing, consisting of test environments, test tools, office environment and procedures; test input: the data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]