Słownik

incydent: Każde zdarzenie wymagające zbadania [IEEE 1008]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

incident: Any event occurring that requires investigation [After IEEE 1008]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]