Słownik

incydent testowy: Patrz incydent.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

test incident: See incident.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]