Słownik

informacja o statusie: Element zarządzania konfiguracją składający się z rejestrowania i raportowania informacji potrzebnych do efektywnego zarządzania konfiguracją. Informacje te zawierają zestawienie zaakceptowanych elementów konfiguracji, status zaproponowanych zmian konfiguracji oraz status implementacji zaakceptowanych zmian. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

status accounting: An element of configuration management, consisting of the recording and reporting of information needed to manage a configuration effectively. This information includes a listing of the approved configuration identification, the status of proposed changes to the configuration, and the implementation status of the approved changes. [IEEE 610]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]