Słownik

inspekcja: Rodzaj przeglądu koleżeńskiego polegający na wizualnej weryfikacji dokumentów w celu wykrycia defektów, np. niezgodności ze standardami projektowymi lub dokumentacją wyższego poziomu. Jest to najbardziej formalna technika przeglądu, zawsze oparta na udokumentowanej procedurze. [IEEE 610, IEEE 1028]

Zobacz również: przegląd koleżeński.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

inspection: A type of peer review that relies on visual examination of documents to detect defects, e.g. violations of development standards and nonconformance to higher level documentation. The most formal review technique and therefore always based on a documented procedure. [After IEEE 610, IEEE 1028]

See also peer review.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]