Słownik

instalowalność: Zdolność oprogramowania do bycia zainstalowanym w wyspecyfikowanym środowisku. Patrz też: przenaszalność.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

installability: The capability of the software product to be installed in a specified environment [ISO 9126]. See also portability.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]