Słownik

instrukcja kodu źródłowego: Patrz instrukcja.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

source statement: See statement.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]