Słownik

instrukcja wykonywalna: Wyrażenie, które w trakcie kompilacji jest tłumaczone na kod binarny, i które będzie wykonywane proceduralnie podczas działania programu. Może ono wykonywać akcje na danych programu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

executable statement: A statement which, when compiled, is translated into object code, and which will be executed procedurally when the program is running and may perform an action on data.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]