Słownik

instrumentalizacja: Dodanie kodu do programu w celu zbierania informacji o jego zachowaniu podczas wykonania, np. w celu pomiaru pokrycia kodu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

instrumentation: The insertion of additional code into the program in order to collect information about program behavior during execution, e.g. for measuring code coverage.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]