Słownik

instrumentalizator: Narzędzie programowe użyte do wykonania instrumentalizacji.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

instrumenter: A software tool used to carry out instrumentation.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]